Tuyển lập trình viên PHP, làm việc tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Tuyển lập trình viên PHP, làm việc tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

 •   08/11/2017 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

Công ty TNHH phát triển và dịch vụ nguồn mở Thuận Đức (TDFOSS.,LTD) là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực Lập trình máy vi tính, trụ sở tại số 348 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2 thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Do nhu cầu phát triển công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên PHP, thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp
Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

 •   08/11/2017 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp gồm: đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Xem tiếp
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

 •   08/11/2017 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Nghị định này quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Xem tiếp
luat dien luc

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

 •   08/11/2017 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Tất cả các nhân viên của đơn vị công tác phải sử dụng đúng và đầy đủ các trang bị an toàn và bảo hộ lao động phù hợp với công việc được giao. Người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng các trang bị an toàn và bảo hộ lao động của nhân viên đơn vị công tác.

Xem tiếp
quy chuan ky thuat quoc gia ve an toan trong xay dung 1482319339 8945381 63088240081c6260492285d7eccb5544

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng

 •   08/11/2017 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

 Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao động, kiểm định an toàn máy móc trên công trường tuân theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Xem tiếp
download (6)

Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 •   08/11/2017 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Xem tiếp
download (5)

Luật số: 84/2015/QH13: Luật An toàn, vệ sinh lao động

 •   08/11/2017 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Xem tiếp
download (1)

QCVN09_2012_BLDTBXH_AN TOAN DUNG CU DIEN CAM TAY

 •   08/11/2017 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ điện hoặc truyền động bằng nam châm, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với dụng cụ điện cầm tay một pha xoay chiều hoặc một chiều và 440 V đối với dụng cụ điện cầm tay ba pha xoay chiều (sau đây gọi tắt là dụng cụ điện cầm tay).

Xem tiếp
QCVN 17-2013 AN TOAN CONG VIEC HAN HOI

QCVN 17-2013 AN TOAN CONG VIEC HAN HOI

 •   08/11/2017 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xem tiếp
download (1)

QCVN18 2014 AN TOAN TRONG XAY DUNG

 •   08/11/2017 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xem tiếp
images (2)

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 •   08/11/2017 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động cho các đối tượng được quy định tại thông tư 27/2013-TT/BLĐTBXH

Xem tiếp
download (4)

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

 •   08/11/2017 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Xem tiếp
download (3)

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

 •   08/11/2017 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Xem tiếp
quan trac moi truong lao dong qdl

Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

 •   08/11/2017 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43. Bao gồm 5 chương, 23 điều khoản

Xem tiếp
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 •   08/11/2017 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định này

Xem tiếp
635942304398437500860

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG

 •   08/11/2017 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Môi trường lao động (MTLĐ) gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió), ánh sáng, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất ... luôn tồn tại trong môi trường làm việc do đó chúng ta cần thường xuyên tổ chức đo kiểm nhằm quản lý được môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố nguy cơ các tác hại nghề nghiệp để cải thiện điều kiện làm việc hoặc trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an tòan sức khỏe cho người lao động.

Xem tiếp
DANH MỤC MÁY THIẾT BỊ BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

DANH MỤC MÁY THIẾT BỊ BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

 •   08/11/2017 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Xem tiếp
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH

BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH

 •   08/11/2017 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn theo thông tư 73/2014/TT-BTC

Xem tiếp
images (1)

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ TT07/2014-BLĐTBXH

 •   08/11/2017 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 30 Quy trình kiểm định (QTKĐ) kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Xem tiếp

Các tin khác

Bộ phận: Ban giám đốc
Điện thoại 0905908430
Email contact@tdfoss.vn
Skype hongoctrien
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây